Over ons

De wereld om ons heen verandert in een snel tempo. Voor ondernemers betekent dit dat zij voortdurend in moeten spelen op deze veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Dat brengt voor hen de nodige risico’s met zich mee. Ondernemen is keuzes maken en risico’s durven nemen. In het begeleiden van ondernemers bij het verantwoord nemen van risico’s zien wij voor de financieel adviseur een belangrijke rol weggelegd. De rol van luisterend oor, meedenker, kritische noot, luis in de pels en strategisch gesprekspartner. We zien deze belangrijke rol voor de financieel adviseur en assurantietussenpersoon omdat zij het complete plaatje van de ondernemer overzien.

Onze missie is u als financieel adviseur en assurantietussenpersoon te helpen de rol van strategisch gesprekspartner en trusted advisor in te vullen. Daarom hebben wij besloten Fidecon Training en Opleiding op te richten. Het combineren van vaardigheidstraining en risicomanagement voor de financieel adviseur en assurantietussenpersoon onderscheidt ons als opleidings- en trainingsinstituut in de markt. Een ontwikkelprogramma met een unieke mix van kennis en vaardigheden die direct toepasbaar is in de praktijk. De toegevoegde waarde is direct merkbaar voor uw relaties. Op deze manier bieden wij u de juiste handvatten om de rol van strategisch gesprekspartner in te vullen.

Fidecon staat geregistreerd bij het CRKBO ( Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Gregor Gersen

Gregor heeft jarenlange ervaring als vaardigheidstrainer en -coach van adviseurs in de financiële dienstverlening. Hij helpt deze adviseurs om hun dienstverlening op een professionele wijze onder de aandacht van klanten en prospects te brengen, zowel aan de telefoon als in face2face gesprekken. De focus ligt hierbij op de communicatie in woord en gebaar, waarbij concepten als Basic Selling, Concept Selling, Consultative Selling, Cross Selling, Strategic Selling praktisch toepasbaar getraind en ingezet kunnen worden.

Naast vaardigheidstrainer van verkopers en financieel adviseurs helpt hij ook hun managers door het inzetten van trainingssessies om hun teams met meer plezier, meer te laten renderen. Hij zet hiervoor naast o.a. Situationeel Leidinggeven ook Organizational Behavior Management (OBM) in; de wetenschappelijk onderbouwde methodiek om een blijvende gedragsverandering binnen organisaties en teams te bewerkstelligen. OBM is gestoeld op de wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. Gregor heeft deze methodiek in samenwerking met de VU, Amsterdam praktisch toepasbaar gemaakt voor sales management. Inmiddels maken vele organisaties gebruik van deze methodiek en stijgt de effectiviteit om salesgedrag blijvend te veranderen met minimaal een factor 50.

Gregor heeft een jarenlange ervaring in verkoop, (verkoop) management gericht op de dienstverlening. Hij zet deze expertise in om succesvol zijn eigen diensten en de diensten van Fidecon te verkopen. Hij werkt grensoverschrijdend. Internationale opdrachtgevers, zowel klein als groot, in Nederland en de rest van Europa maken al gedurende meerdere jaren gebruik van zijn expertise en diensten.

Gregor is te bereiken op +31 6 11436822 en via gregor@fidecon.nl.

Rykele Betten

Rykele Betten is ruim 10 jaar werkzaam in het vakgebied van risico- en continuïteits- management. Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgebouwd als assurantie-adviseur in de corporate markt. Hij helpt en begeleidt bedrijven bij het professioneel invullen van risico- en continuïteitsmanagement. Hierbij legt hij de verbinding tussen de risico’s, getroffen maatregelen en de getroffen verzekeringsoplossingen. Op deze manier zorgt hij ervoor dat de risicofinanciering aansluit op de risico-acceptatie van de onderneming.

Naast zijn eigen consultancybedrijf is hij als docent verbonden aan de BCM Academy. Het vertalen van de theorie naar de praktijk is één van zijn sterke eigenschappen. Hij past diverse risicomanagementmodellen toe en vertaalt deze naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Dit zijn meestal controllers, continuity managers en adviseurs binnen het vakgebied assurantiën. Belangrijk is dat de toegepaste methodes aansluiten op de bedrijfs-voering van de organisatie. Alleen op deze manier kan risico- en continuïteitsmanagement succesvol toegepast worden.

Rykele heeft jarenlange ervaring op het gebied van risico-, continuiteits- en verzekeringsmanagement. Een bevlogen en enthousiaste specialist en opleider die complexe zaken begrijpelijk en toegankelijk maakt.

Rykele is te bereiken op +31 6 57470912 en via rykele@fidecon.nl