Selecteer een pagina

Werkwijze

Elk groeitraject begint met een idee. Graag komen we vrijblijvend bij u langs om dat in kaart te brengen. Wij stellen kritische vragen. Wil je kunnen groeien, moet je weten waar je nu staat. Dat brengen we in beeld. Maar ook waar je naar toe wilt, je toekomstvisie. We doen een scenario analyse afgestemd op de actualiteit en mogelijke ontwikkelingen. Op basis van de uitkomst beslissen we samen of we met elkaar doorgaan.

De input uit het eerste gesprek vormt de basis voor de strategiebepaling.  De volgende onderdelen worden daarbij verdiept of toegevoegd. De situatie analyse, uw toekomstvisie, alle mogelijke scenario’s worden doorgenomen. Een SWOT analyse en GAP analyse maken eveneens onderdeel uit van de te volgen strategie. We hanteren hierbij het 7-S Model.

De gekozen strategie wordt uitgevoerd aan de hand van een plan van aanpak. We maken in deze fase een duidelijke taakverdeling van de te nemen stappen. Als het gaat om personeel, mensen en communicatie maken wij het opleidingsplan, wat door jou goedgekeurd wordt.

Gedurende de ontwikkeling van de medewerker of jouzelf, ondersteunen we je bij dat proces. Samen met jou zetten we begeleiding, advies, training en coaching in. We vinden het belangrijk dat je dit zelf doet. Wij denken dat een helpende hand altijd handig is.

Groei is een continue proces. Daarom blijven we in contact om te sparren of te klankborden.

Nieuwsgierig of jouw bedrijf meer groei aan kan?

Fidecon omarmt het 7-S model. Wij helpen je bij het maken van een plan van aanpak volgens het 7-S Model. Aan de hand van de uitkomsten trainen en coachen we je medewerkers en leidinggevenden. Afgestemd op jouw situatie en doelstellingen. Dan komt die gezonde groei tot stand. Dat geeft reuring en ook rust.