Selecteer een pagina

Het succes van jouw team wordt vooral bepaald door de mate waarin het team ook echt als een team samenwerkt. Maar hoe verloopt de samenwerking tijdens de coronacrisis?

Worden we nu juist productiever of stagneert het juist in het team. Uit verschillende onderzoeken is aangetoond dat we juist productiever en creatiever worden in deze crisis. We zien in de praktijk grote verschillen.  Wat maakt nou het ene team succesvoller dan het andere?

Een succesvol team kenmerkt zich als zowel de ‘harde´ als de ‘zachte’ kant op orde is.

Tot de ´harde´ kant behoren zaken als:

  • Missie en doelstellingen;
  • Processen en procedures;
  • Vergaderingen en besluitvorming;
  • Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden.

De ‘zachte’ kant bestaat o.a. uit:

  • Onderling vertrouwen;
  • Betrokkenheid van de teamleden;
  • Elkaar aanspreken op/feedback geven;
  • Verantwoordelijkheidsgevoel;
  • Gezamenlijk teambelang,
  • Houding en sfeer.

Is jouw team in balans als je kijkt naar de ´harde´ en ‘zachte’ kanten?

Waar is het team goed in en waar en hoe kan het beter?

Meten is weten. Met behulp van een ontwikkel asessment voor teams wordt dit snel en gemakkelijk helder.

Een handig instrument dat wij inzetten is Smartfeedback. Wil je meer informatie: info@fidecon.nl  o.v.v. smartfeedback en je telefoonnummer en we bellen je snel terug